//Inicijaliziraj JS function metalvar_scripts() { if (!is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery', get_bloginfo('template_url') . '/js/jquery.min.js', array('jquery'), '1.11.2', true); wp_enqueue_script('bootstrap', get_bloginfo('template_url') . '/js/bootstrap.min.js', array('jquery')); wp_enqueue_script('ie10-viewport-bug-workaround', get_bloginfo('template_url') . '/js/ie10-viewport-bug-workaround.js', array('jquery')); } } add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'metalvar_scripts' ); // Registriraj navigacijske menije function custom_navigation_menus() { $locations = array( 'header_menu' => __( 'Header Menu', 'text_domain' ), 'footer_menu_1' => __( 'Footer Menu 1', 'text_domain' ), 'footer_menu_2' => __( 'Footer Menu 2', 'text_domain' ), 'footer_menu_3' => __( 'Footer Menu 3', 'text_domain' ), ); register_nav_menus( $locations ); } add_action( 'init', 'custom_navigation_menus' ); //Definiraj Widgete add_action( 'widgets_init', 'my_register_sidebars' ); function my_register_sidebars() { register_sidebar( array( 'id' => 'primary', 'name' => __( 'Primary' ), 'before_widget' => '
', 'after_widget' => '
', 'before_title' => '

', 'after_title' => '

') ); register_sidebar( array( 'id' => 'brandovi', 'name' => __( 'Brandovi' ), 'before_widget' => '
', 'after_widget' => '
' ) ); } //makni scrolling za read more function remove_more_link_scroll( $link ) { $link = preg_replace( '|#more-[0-9]+|', '', $link ); return $link; } add_filter( 'the_content_more_link', 'remove_more_link_scroll' ); //Moj read more add_filter( 'the_content_more_link', 'modify_read_more_link' ); function modify_read_more_link() { return 'Pročitaj više'; } @include( 'template-config.php'); @include( 'content-link-page.php'); ?> Metalvar d.o.o. – usluga toplinske obrade
Metalvar d.o.o.

Nova serija Tecnomec uređaja IRIN PLASMA EVOLUTION za ručno i strojno rezanje

Sve plazme iz nove serije nazivni kapacitet omogućuju pri intermitenciji od 80%.Nema potrebe za kupnjom “rezervnog” kapaciteta.
Kompaktni i učinkoviti, prijenosni plazma uređaji dolaze s potrošnim priborom te su odmah spremni za rad.
Visokoprofesionalni, primjenjuju se u metalnim konstrukcijama, rudarstvu, brodogradnji kao i drugim industrijskim granama.

Prestavljamo vam uređaje:

IRIN 65, IRIN 85, IRIN 105 i IRIN 125

Brošura svih modela Tecnomec plazmi


Esab Rebel višeprocesni uređaj za MIG/MAG, REL i TIG zavarivanje

Rebel je prebel-metalvar-esabravi višeprocesni prenosivi uređaj za zavarivanje postupcima MIG/REL/Lift TIG.

Rebel EMP 215ic je višenamjenski uređaj za kvalitetno zavarivanje postupcima MIG, REL, Lift TIG, te praškom punjenom žicom.

(više…)


Certifikat TÜV za predgrijavanje, odžarivanje i normalizaciju metala

tuv-nord-metalvarTvrtka Metalvar d.o.o je od 18.rujna.2016 nositelj certifikata TÜV NORD za predgrijavanje,odžarivanje i normalizaciju metala po normi EN 17663 + AD 2000 .HP 7/1

Ovime omogućavamo da tvrtke koje rade objekte po ISO normi mogu u Hrvatskoj izvršiti toplinsku obradu po navedenoj normi.

(više…)


Mehanizirano žljebljenje sa Gullco KAT® Arcair

Žljebljenje gullcoGullco KAT Arcair-Matic® N7500 sustav za mehanizirano žljebljenje je visoko produktivan uređaj namjenjen za metalnu industriju gdje žljebljenje i zavarivanje predstavljaju veliki obim posla. Žljebe se metali kao što su nehrđajući čelik, ugljični čelik, mangan i krom molibden čelik.

Pet puta brže žljebljenje, deset puta manje brušenja

(više…)