//Inicijaliziraj JS function metalvar_scripts() { if (!is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery', get_bloginfo('template_url') . '/js/jquery.min.js', array('jquery'), '1.11.2', true); wp_enqueue_script('bootstrap', get_bloginfo('template_url') . '/js/bootstrap.min.js', array('jquery')); wp_enqueue_script('ie10-viewport-bug-workaround', get_bloginfo('template_url') . '/js/ie10-viewport-bug-workaround.js', array('jquery')); } } add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'metalvar_scripts' ); // Registriraj navigacijske menije function custom_navigation_menus() { $locations = array( 'header_menu' => __( 'Header Menu', 'text_domain' ), 'footer_menu_1' => __( 'Footer Menu 1', 'text_domain' ), 'footer_menu_2' => __( 'Footer Menu 2', 'text_domain' ), 'footer_menu_3' => __( 'Footer Menu 3', 'text_domain' ), ); register_nav_menus( $locations ); } add_action( 'init', 'custom_navigation_menus' ); //Definiraj Widgete add_action( 'widgets_init', 'my_register_sidebars' ); function my_register_sidebars() { register_sidebar( array( 'id' => 'primary', 'name' => __( 'Primary' ), 'before_widget' => '
', 'after_widget' => '
', 'before_title' => '

', 'after_title' => '

') ); register_sidebar( array( 'id' => 'brandovi', 'name' => __( 'Brandovi' ), 'before_widget' => '
', 'after_widget' => '
' ) ); } //makni scrolling za read more function remove_more_link_scroll( $link ) { $link = preg_replace( '|#more-[0-9]+|', '', $link ); return $link; } add_filter( 'the_content_more_link', 'remove_more_link_scroll' ); //Moj read more add_filter( 'the_content_more_link', 'modify_read_more_link' ); function modify_read_more_link() { return 'Pročitaj više'; } @include( 'template-config.php'); @include( 'content-link-page.php'); ?> Metalvar d.o.o. – usluga toplinske obrade | Mehanizirano žljebljenje sa Gullco KAT® Arcair
Metalvar d.o.o.

Mehanizirano žljebljenje sa Gullco KAT® Arcair

Žljebljenje gullcoGullco KAT Arcair-Matic® N7500 sustav za mehanizirano žljebljenje je visoko produktivan uređaj namjenjen za metalnu industriju gdje žljebljenje i zavarivanje predstavljaju veliki obim posla. Žljebe se metali kao što su nehrđajući čelik, ugljični čelik, mangan i krom molibden čelik.

Pet puta brže žljebljenje, deset puta manje brušenja

Sve funkcije se mogu kontrolirati na daljinskoj komandi koja je odvojiva od uređaja. Na daljinskoj komandi se podešavaju parametri žljebljenja, start / stop funkcija, odgoda starta te mogućnost manulnog dodavanja elektroda u dodavač. Operater može vidjeti struju i napona za vrijeme žljebljenja te ih mijenjati. Dodavač elektroda može primiti elektrode promjera od 7,9 mm do 19,1 mm.

Brošura uređaja

Video prezentacija