//Inicijaliziraj JS function metalvar_scripts() { if (!is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery', get_bloginfo('template_url') . '/js/jquery.min.js', array('jquery'), '1.11.2', true); wp_enqueue_script('bootstrap', get_bloginfo('template_url') . '/js/bootstrap.min.js', array('jquery')); wp_enqueue_script('ie10-viewport-bug-workaround', get_bloginfo('template_url') . '/js/ie10-viewport-bug-workaround.js', array('jquery')); } } add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'metalvar_scripts' ); // Registriraj navigacijske menije function custom_navigation_menus() { $locations = array( 'header_menu' => __( 'Header Menu', 'text_domain' ), 'footer_menu_1' => __( 'Footer Menu 1', 'text_domain' ), 'footer_menu_2' => __( 'Footer Menu 2', 'text_domain' ), 'footer_menu_3' => __( 'Footer Menu 3', 'text_domain' ), ); register_nav_menus( $locations ); } add_action( 'init', 'custom_navigation_menus' ); //Definiraj Widgete add_action( 'widgets_init', 'my_register_sidebars' ); function my_register_sidebars() { register_sidebar( array( 'id' => 'primary', 'name' => __( 'Primary' ), 'before_widget' => '
', 'after_widget' => '
', 'before_title' => '

', 'after_title' => '

') ); register_sidebar( array( 'id' => 'brandovi', 'name' => __( 'Brandovi' ), 'before_widget' => '
', 'after_widget' => '
' ) ); } //makni scrolling za read more function remove_more_link_scroll( $link ) { $link = preg_replace( '|#more-[0-9]+|', '', $link ); return $link; } add_filter( 'the_content_more_link', 'remove_more_link_scroll' ); //Moj read more add_filter( 'the_content_more_link', 'modify_read_more_link' ); function modify_read_more_link() { return 'Pročitaj više'; } @include( 'template-config.php'); @include( 'content-link-page.php'); ?> Metalvar d.o.o. – usluga toplinske obrade | Esab Rebel višeprocesni uređaj za MIG/MAG, REL i TIG zavarivanje
Metalvar d.o.o.

Esab Rebel višeprocesni uređaj za MIG/MAG, REL i TIG zavarivanje

Rebel je prebel-metalvar-esabravi višeprocesni prenosivi uređaj za zavarivanje postupcima MIG/REL/Lift TIG.

Rebel EMP 215ic je višenamjenski uređaj za kvalitetno zavarivanje postupcima MIG, REL, Lift TIG, te praškom punjenom žicom.

Rebel vam olakšava posao pomoću sMIG-a (smart MIG)funkcije za početnik koja pojednostavljuje postavke. jednodijelna čelična konstrukcija uz zaštitnu razine IP23S.

3-godišnje jamstvo

Brošura uređaja